logo

Fotogalerie

O co nám jde?

book

Zaměření na Bibli

Na konferenci Resolved se chceme zabývat jasným a pravdivým evangeliem, které chceme čerpat z Duchem inspirovaného Božího slova.
mic

Oslava svatého Boha

Na konferenci Resolved chceme oslavovat a vyvyšovat svatého Boha ve chvalozpěvech a duchovních písních.
magnifier

Konkrétní témata

Každým rokem se chceme zabývat tématem odhodlání (posvěcení) a to v různých oblastech vždy v návaznosti na evangelium.
people

Společenství věřících

Na této konferenci chceme společně, jako jedna Církev, následovat Ježíše Krista, utvářet společenství se zaměřením na Něho a jednat tak, jak nás učí Bible.

Program

PÁTEK 8. 10.

15:30 Registrace

17:00 Večerní program

- slovo: br. Bogdan Taska
- téma: Smrt jako hybná síla evoluce
- svědectví
- chvály

18:45 Večeře

20:00 Semináře

- Kreacionismus a teistická evoluce
 br. Štěpán Rucki
- Genesis - alegorie nebo skutečnost
 br. Ludvík Tvrdý

21:30 Modlitební výšlap

SOBOTA 9. 10.

7:30 Snídaně

9:00 Dopolední přednáška

- slovo: br. Štěpán Rucki
- téma: Celé stvoření ukazuje na stvořitele
- svědectví
- chvály

11:00 Semináře

- Hledání historického Adama
 br. Štěpán Rucki
- Problém zla (pád Satana)
 br. Martin Piętak
- Jako muže a ženu je stvořil
 br. Ludvík Tvrdý

12:30 Oběd

14:00 Aktivní odpoledne

- sporty
- film

17:00 Večerní program

- slovo: br. Martin Piętak
- téma: Adam, koruna stvoření
- svědectví
- chvály

18:45 Večeře

20:00 Panelová diskuze

- diskutujíci bratři: Bogdan Taska, Martin Piętak, Štěpán Rucki

NEDĚLE 10. 10.

7:30 Snídaně

9:30 Bohoslužby

- slovo: br. Vašek Andrš
- téma: Proč jsme vůbec tady?
- svědectví
- chvály

12:00 Oběd

Kontakt

location

Adresa

CB Hrádek
Hrádek 74
73997
Hrádek nad Olší
mail

E-mail

konferenceresolved@gmail.com
heart

Sledujte nás

Facebook
Youtube